Regulamin MP SZTAFETY dystans standard.

Regulamin Sztafet –

Mistrzostwa Polski na dystansie standard

V Triathlon Kraśnik, 26 sierpnia 2018 r.

 

 

 1. Cel:
 2. Wyłonienie Mistrzów Polski sztafet na dystansie standard podczas Triathlon Kraśnik 2018.
 3. Wyłonienie zwycięzców sztafet na dystansie sprinterskim podczas Triathlon Kraśnik 2018.
 4. Popularyzacja triathlonu w Polsce.
 5. Promocja miasta Kraśnik.
 6. Promocja województwa lubelskiego.

 

 1. Organizatorzy i współorganizatorzy:
 2. Strefa Triathlonu.
 3. Miasto Kraśnik.
 4. Polski Związek Triathlonu.
 5. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kraśniku.

 

III. Termin / Miejsce zawodów:

 1. 26 sierpnia 2018 r.
 2. Miejsce startu i mety znajduje się nad Zalewem Kraśnickim.
 3. Biuro zawodów będzie zlokalizowane nad Zalewem Kraśnickim (sobota – stanica wędkarska, niedziela – biuro przy parkingu głównym). Szczegółowe godziny funkcjonowania Biura Zawodów dostępne są w harmonogramie zawodów.

 

 1. Trasa zawodów:
 2. Pływanie:

– dystans standard: 1500 m w Zalewie Kraśnickim (dwie pętle z wyjściem z wody).

– dystans sprint: 750 m w Zalewie Kraśnickim (jedna pętla).

 1. Start z linii brzegowej – pozycja stojąca.
 2. Limit czasu ukończenia części pływackiej wynosi 60 minut (standard) oraz 30 min (sprint).
 3. Spodziewana temperatura wody: 18-22 C°. Pianki pływackie będą dozwolone, w przypadkach określonych w przepisach sportowych PZTri.
 4. Wyścig kolarski odbędzie się po wyznaczonej przez Organizatora trasie o nawierzchni asfaltowej:

– dystans standard: 40 km (cztery pętle);

– dystans sprint: 20 km (dwie pętle).

 1. Trasa kolarska będzie zamknięta dla ruchu drogowego i zabezpieczona w newralgicznych punktach przez Policję, Straż Pożarną, Wolontariuszy. Ruch na większości trasy odbywać się będzie dwukierunkowo. Droga posiada wiele małych dojazdów, znajduje się przy niej wiele posesji, dlatego przez całą trasę bezwzględnie należy zachować pełną czujność. Zawodnicy mają obowiązek poruszać się prawą stroną jezdni i wyprzedzać innych zawodników po lewej stronie, zgodnie z zasadami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
 2. Kask rowerowy jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników od momentu założenia go w strefie T1 do chwili ukończenia trasy kolarskiej i pozostawienia roweru w strefie T2.
 3. Zawody w konwencji z dozwolonym draftingiem.
 4. Organizator dopuszcza start jedynie na rowerach szosowych, bez możliwości stosowania nakładek do jazdy czasowej tzw. „lemondek” itp.
 5. Limit czasu ukończenia trasy pływackiej i kolarskiej wynosi: 2h 30 min (dystans standard) oraz 1 h 15 min (dystans sprint).
 6. Jakiekolwiek blokowanie zawodników na poszczególnych etapach zawodów jest kategorycznie zabronione.
 7. W trakcie zawodów zakazane jest używanie przez zawodników wszelkich urządzeń komunikacyjnych typu: telefon komórkowy, odtwarzacze muzyki, radio.
 8. Zawodnicy startujący w Triathlon Kraśnik 2018 mają obowiązek zapoznania się z trasami poszczególnych dystansów, na podstawie udostępnionych przed zawodami map i wizualizacji.
 9. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z rowerem na pobocze drogi, w sposób niezakłócający przebiegu wyścigu.
 10. W przypadku, gdy zawodnik umyślnie lub nieumyślnie skróci lub wydłuży trasę, Organizator nie przewiduje możliwości dokonania korekt czasu osiągniętego po przekroczeniu linii mety.
 11. Od momentu zamknięcia trasy lub zakończenia wyścigu kontynuowanie zawodów jest niemożliwe.
 12. Przekazane w ramach pakietu startowego numery startowe zawodników muszą być widoczne przez całe zawody za wyjątkiem etapu pływackiego.
 13. Organizator zapewnia zawodnikom punkty odżywcze wyłącznie na trasie biegowej. W punktach dostępne będą: woda mineralna niegazowana, napoje izotoniczne oraz opcjonalnie batony energetyczne. Dodatkowo, przy punktach odżywczych na trasie biegowej dostępne będą gąbki nasączone wodą.
 14. Wyrzucanie odpadów, tj. plastikowe kubki, bidony, worki po lodzie możliwe jest tylko w bezpośrednim sąsiedztwie punktów odżywiania.
 15. Każdy zawodnik ma prawo do korzystania z własnych odżywek.
 16. Toalety typu TOI TOI na trasie biegowej zlokalizowane będą przy strefie zmian, a także w okolicach punktów odświeżania.
 17. Organizator przewiduje oznaczenie trasy: kolarskiej co 5 km oraz biegu co 1 km. Trasy wymierzone zostanie za pomocą GPS.
 18. Trasa biegu o nawierzchni kostka brukowa oraz asfalt:

– dystans standard: 10 km (dwie pętle);

– dystans sprint: 5 km (jedna pętla).

 1. Limit ukończenia zawodów:

– dystans standard: 240 min.

– dystans sprint: 120 min.

 

 1. Pomiar czasu

Elektroniczny pomiar czasu podczas trwania zawodów zapewni wynajęta przez Organizatora specjalistyczna firma.

 

 1. Klasyfikacja i kategorie wiekowe
 2. W wyścigu sztafet prowadzona będzie klasyfikacja drużyn.
 3. W wyścigu sztafet nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe.

 

VII. Nagrody

 1. Trzy sztafety na dwóch dystansach, które najszybciej pokonają trasę zawodów otrzymają medale/statuetki dla wszystkich uczestników.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
 3. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli sztafety Triathlon Kraśnik otrzymają pamiątkowe medale.
 4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 5. Organizator nie wysyła nagród drogą pocztową.

 

VIII. Warunki uczestnictwa

 1. W zawodach (sztafecie) mogą wziąć udział osoby, które urodziły się w roku 2001 i starsze oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie.
 2. W przypadku zawodniczek i zawodników niepełnoletnich (16 lat i więcej) wymagana będzie pisemna zgoda na udział w zawodach opiekuna prawnego.
 3. W skład sztafety wchodzą trzy osoby, z których:

SPRINT

– pierwsza osoba płynie 750 m,

– druga osoba jedzie rowerem 20 km,

– trzecia osoba biegnie 5 km.

STANDARD

– pierwsza osoba płynie 1500 m,

– druga osoba jedzie rowerem 40 km,

– trzecia osoba biegnie 10 km.

 1. Każda drużyna wyznacza kapitana, który reprezentuje drużynę i zgłasza ją do zawodów.
 2. Jeden uczestnik sztafety może pokonać jeden odcinek (pływanie lub rower lub bieg).
 3. W skład sztafet mogą wchodzić kobiety i/lub mężczyźni, dopuszczone będą sztafety mieszane.

 

 

 1. Zgłoszenia i opłata startowa
 2. Zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2018 będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach: www.sts-timing.pl i www.triathlonkrasnik.pl.
 3. Zgłoszenia on – line będą przyjmowane do dnia 20 sierpnia 2018 r. do godz. 23:59 bądź do wyczerpania obowiązującego limitu.
 4. Obowiązuje limit sztafet: 20 na dystansie olimpijskim oraz 20 na dystansie sprint.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu sztafet.
 6. Opłata za udział w Triathlon Kraśnik 2018 w zależności od terminu oraz dystansu wynosi:

 

Data/dystans SPRINT: STANDARD:
do 31 marca 2018 r. 180PLN 240 PLN
do 30 czerwca 2018 r. 240 PLN 300 PLN
do 20 sierpnia 2018 r 300 PLN 360 PLN

 

 1. Opłaty startowej można dokonać przelewem na konto:

 

Nr Konta: 36 1020 5558 0000 8102 3231 0051

Nazwa: Strefa Triathlonu
Tytuł wpłaty: Opłata startowa Triathlon Kraśnik 2018 Sztafety – nazwa ekipy.

 

 1. Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się nazwy sztafety na liście startowej.
 2. Organizator nie zwraca wniesionej opłaty startowej w przypadku rezygnacji ze startu. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na kolejny sezon.
 3. Organizator ma prawo do wprowadzenia dodatkowych progów i wysokości opłat startowych.
 4. Organizator wystawia rachunki na żądanie, nie wcześniej jednak niż od dnia 01.04.2018 r.
 5. Każdorazowa zmiana dystansu, nazwy sztafety oraz jakichkolwiek innych danych osobowych zgłoszonej ekipy do Triathlon Kraśnik 2018 jest możliwe za zgodą Organizatora tylko i wyłącznie do dnia 20 sierpnia 2018r.
 6. Chęć dokonania zmian, o których mowa w pkt 12 należy zgłosić na adres e-mail: triathlonkrasnik@gmail.com
 7. Każda zgłoszona zmiana obarczona jest opłatą manipulacyjną w wysokości 30,00 zł. na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do niewprowadzenia zgłoszonych przez sztafetę zmian.

 

 1. Pakiet startowy
 2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych.
 3. Pakiet startowy należy odebrać osobiście w godzinach otwarcia Biura Zawodów.
 4. Organizator nie przewiduje wysyłki nieodebranych pakietów startowych.
 5. W wypadku wycofania się z zawodów organizator zwraca 50% opłaty startowej do dnia 31.07.2017 r. po wcześniejszym powiadomieniu przesłanym na adres triathlonkrasnik@gmail.com. Po w/w terminie organizator nie zwraca opłaty startowej.
 6. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Triathlon Kraśnik 2018 otrzymuje:
 7. a) numery startowe (na koszulkę, kask, rower wraz czterema agrafkami);
 8. b) czepek;
 9. c) pamiątkową koszulkę lub inny gadżet przygotowany przez Organizatora x3;
 10. d) medal na mecie x3;
 11. e) posiłek podczas Pasta Party (25.08.2018 r., sobota) – tylko zawodnicy bez osób towarzyszących x3;
 12. f) posiłek regeneracyjny po zawodach (26.08.2018 r., niedziela) – tylko zawodnicy bez osób towarzyszących x3;
 13. g) folder informacyjny Triathlon Kraśnik 2018;
 14. h) upominki od sponsorów i partnerów imprezy;
 15. i) Ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tysięcy złotych/ osobę x3.

 

 1. Wyniki

Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronach internetowych: www.triathlonkrasnik.pl,                      www.sts-timing.pl oraz przekazane do informacji mediów.

 

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników Triathlon Kraśnik 2018 będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników Triathlon Kraśnik 2018 będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w ramach Triathlon Kraśnik 2018 obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą

miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

 1. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Triathlon Kraśnik 2018. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 4. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

XIII. Uwagi końcowe

 1. Wszystkich uczestników w ramach Triathlon Kraśnik 2018 obowiązuje niniejszy regulamin. Brak znajomości niniejszego regulaminu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jego zapisów. Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Polskiego Związku Triathlonu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników triathlonu, poprzez umieszczanie ich na wszelkich nośnikach pamięci, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.
 4. Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas startu. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w jego trakcie.
 5. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
 6. Organizator zapewnia szatnie z natryskami oraz depozyt.
 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 8. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 9. Za metą w namiotach znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 10. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 11. Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej zgodnej z przepisami Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
 13. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja odwoławcza.
 14. Protesty w formie pisemnej należy składać w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100,00 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja nie przyzna racji składającemu protest.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
 16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych klęsk żywiołowych tj. wichury, ulewne deszcze, podtopienia, powodzie, burze z piorunami, grad Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy i przełożenia jej na inny termin lub zmiany formuły zawodów.
 17. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność i ponosi wiążące się z tym ryzyko. Dokonując zgłoszenia do Triathlon Kraśnik 2018 każdy zawodnik oświadcza, ze jest świadomy iż udział w zawodach związany jest z dużym wysiłkiem fizycznym i wiąże się z ryzykiem i zagrożeniem wypadkami, możliwością odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
 18. Zawodnik nieprzestrzegający regulaminu może zostać zdyskwalifikowany z udziału w zawodach.
 19. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator w uzgodnieniu z Sędzią Głównym.
 20. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.